Frederik Ferdinand Friis

Weilbach information

Genealogy

Friis, Frederik Ferdinand, 1793-1865, arkitekt. *16.12.1793 i Kbh., ?18.3.1865 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Ark. Peder F. og Henriette Johanne West. Ugift.

Biography

Frederik Ferdinand Friis byggede i mange år i en senklassicistisk stil med stilfærdige, pudsede facader, hvori træk som den høje, dybe portalindfatning i flere af hans rådhuse kan minde om arbejder af Peder Malling. I sit hovedværk Vridsløselille Forbedringshus viste han, at han havde fulgt udviklingen hen mod en historicerende teglstensarkitektur, som først og fremmest M.G. Bindesbøll var en eksponent for.

Education

Opt. Kunstakad. Kbh. 1814, lille sølvmed. 1813, st. sølvmed. 1817, lille guldmed. 1821 (Et landkadetakad.), st. guldmed. 1825 (En toldbod). Ansættelser: Medarb. hos P. Malling ved opf. af hovedbygn., Sorø Akad. 1822- 27.

Travels

München vinteren 1827-1828; over Wien og Firenze til Rom, ophold her juni 1828 til okt. 1830; oph. i Napoli, hjemrejse over Paris; i Danm. 1932.

Occupations

Kgl. bygn.insp. for Sjæll. 1831; for Kbh., Fr.borg, Holbæks og Bornholms Amter 1850; medl.af Bygn.komm. for Thorvaldsens Mus. 1839; af Fængselskomm. 1840; af komm. for Jydske Asyl, Århus 1847-48); vicedir., Kunstakad. Kbh. 1857.

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1827, forlænget; medl. af Akad. 1833; titulær prof., Kunstakad. Kbh. 1852.

Exhibitions

Charl. Forår 1816-20, 1822, 1826, 1832- 33.

Artworks

Rektorbolig, Sorø Akad.(1835-36); Færgegården ved Jægerspris (1838-39); rådhuse i Fr.sund (1837, forslag); Holbæk (1843-44, nu komm.kontor); Sorø (brændt 1879); og Fr.havn (1845); det gl. rådhus i Bogense (1846-47); ting- og arresthus i Sdr. Bjerre (1846, nu politistation); toldkammer ved havnen, Holbæk (1847); proj. til Jydske Asyl, Århus (1847-48, opf. af M.G.Bindesbøll med benyttelse af F.s grundplan, nu Statshospital); fængsler i Horsens (1847-53); og Vridsløselille (1856-59, fuldf. af N.S. Nebelong); endv. restaur. af Ribe Domk. (1843- 45, s.m. N.S. Nebelong); og Fredensborg Slot (1861); udkast til dek. af festsalen, Kbh. Univ.

Literature

Danm. K., Sorø Amt, 1950; H. Langberg: Omkring C.F. Hansen, 1950; samme: Danm. Bygn.kultur II, 1955; Hist. Medd. om Kbh., 4, 1954-57, 204; D. Helsted: Dronn. Juliane Marie og Fredensborg Slot, 1958; Knud Voss: Bygn.adm. i Danm. under Enevælden, 1966: Jan Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot, 1974, 67; H. Langberg i: Festskr. til H.H. Engqvist, 1979; Hakon Lund i: Magtens Bolig (Danm. Ark.) 1980; Fra Vestsjæll. Mus., 1981, 78; Huse i Fr.havn, 1986, 161; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990. Tegn. (Dronn. Håndbibl., Kunstakad. Bibl., Kbh. Univ.).

Author: Anne Lise Thygesen (A.L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.