Frederik Ferdinand Friis

Biography

Frederik Ferdinand Friis byggede i mange år i en senklassicistisk stil med stilfærdige, pudsede facader, hvori træk som den høje, dybe portalindfatning i flere af hans rådhuse kan minde om arbejder af Peder Malling. I sit hovedværk Vridsløselille Forbedringshus viste han, at han havde fulgt udviklingen hen mod en historicerende teglstensarkitektur, som først og fremmest M.G. Bindesbøll var en eksponent for.

Author: Anne Lise Thygesen (A.L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.