Heinrich Hansen

Biography

Heinrich Hansen specialiserede sig som den første danske kunstner i arkitekturmaleri og vandt allerede som ung anerkendelse for sine detaljerige og harmoniske kompositioner med pragtinteriører og monumentale bygninger fra renæssancen som foretrukne motiver. H.s indgående kendskab til Christian IVs byggeri fik stor betydning for genopbygningen af Frederiksborg efter branden i 1859, idet dele af slottets indre kunne rekonstrueres efter H.s studier. I årenes løb deltog H. i en række store dekorationsarbejder, hvoraf han ledede flere f.eks. på Frederiksborg. H. engagerede sig i tidens bestræbelser på at fremstille kunsthåndværk og -industri af høj kvalitet og tegnede bl.a. møbler og porcelæn. Som designer, herunder 22 år som kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl, havde H. en betydelig andel i, at dansk historicisme prægedes af renæssancens stiltræk. Med sæde i en lang række bestyrelser og komiteer, bl.a. Charlottenborgs magtfulde udstillingskomité, og som organisator blev H. en indflydelsesrig personlighed i dansk kunstliv.

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.