Heinrich Hansen

Literature

Ill. Tid. 1889-90, 497f; H.Bing i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1890, 175-82; Francis Beckett: Fr.borg, bd. 2, 1914; V. Lorenzen: Roskilde Domk., 1924; H. Stemann: F. Meldahl og hans venner, bd.1-6, 1926-32; Erik Lassen og Ole Wanscher: A. Michelsen og da. sølvsmedekunst, 1941; Erik Lassen: En københavnsk porcelænsfabriks hist., Bing & Grøndahl 1853-1978, 1978; Poul Kürstein: H.H.s tegninger af Sdr.jysk arkitektur i: Sdr.jysk Månedsskr. nr. 9, 1985; Intarsia, kat. Fr.borgmus. 1987; B. Jenvold: H.H., kunstner i tid og rum, 1992; samme i: Sdr.jysk Månedsskr. nr. 4, 1992; nr. 12, 1993, 350, 352; samme i: Haderslevsamf. Årsskr. 1992, 25-34. Kunstflidslotteriets Arkiv (Fr.borgmus.); Kammerherre F. Meldahls Privatarkiv (Rigsarkivet, Kbh.); breve og skitsebøger (Det kgl. Bibl.); studietegn. (Saml. af Ark.tegn. Kunstakad. Bibl.); C. Adel og B. Jenvold: Hansen, kjære Ven (video), Det da. Videoværksted 1992.

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.