Heinrich Hansen

Occupations

Hjælpelærer i perspektiv- og ornamentkl. Kunstakad. Kbh. 1847-64; titulær prof. og docent i perspektiv smst. 1864-90; vicedir. smst. 1879-88; kunstnerisk dir. for Bing & Grøndahl 1868-90; medl. af Akad.rådet 1887; medl. af udst.kom. Charl.borg 1879-82, 1885-90; fmd. 1887-90; i årenes løb medl. af best. og i perioder fmd. for udst.kom. og foren. m.m. bl.a. for da. afd. på verdensudst.; Nord. Udst. i Kbh. 1888; Kunstflidslotteriet; Foren. Fremtiden.

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.