Rudolf Frimodt Clausen

Biography

Rudolf Frimodt Clausen blev tidligt i sin karriere sin tids førende arkitekt i Århus. Starten var beskeden med et par mindre opgaver, men allerede i 1891 blev han arkitekt for Århus Oliefabrik og fortsatte hermed resten af sit liv. Det er karakteristisk, at F.C. var firma- eller selskabsarkitekt over en lang årrække. Han kom fra en kendt familie, søn af biskoppen i Århus og sønnesøn af den for sit nationale sindelag kendte teolog og minister H.N. Clausen. Det har formentlig åbnet mange døre for den unge arkitekt. Hans arkitektur fulgte tiden. Asylet i Skt. Paulsgade fra 1891 var engelskinspireret som Byggeforeningshusene, der var under opførelse i København i sidste fjerdedel af århundredet. Anderledes pompøse blev de fireetagers hjørnehuse ved Skt. Pauls Kirkeplads fra 1902, der havde deres forbilleder i de københavnske brokvarterers franskinspirerede hjørneløsninger med kupler og spir. F.C.s arkitektur er ekspressionistisk i den forstand, at bygningernes ydre prøver at udtrykke funktionen. Otto Mønsted Margarinefabrik blev opført efter en brand i 1901 i gule sten og med facadeudsmykning af bånd i røde sten. Den gule mursten var efterhånden den almindeligt brugte til industribyggeri, den røde båndudsmykning havde F.C. kendt fra sin ungdom i Horsens, hvor trævarefabrikken Bastian netop blev opført som et strålende eksempel. Samme ydre var almindeligt for fængselsvæsenets bygninger, men da F.C. opførte Silkeborg Ting- og Arresthus i 1921-22, var moden skiftet, og bygningen fik et værdigt ydre i en klassicistisk barok med segmentfronton over de tre midterfag. En vis indflydelse fra Anton Rosen ses i flere af F.C.s bygninger i begyndelsen af 1900-tallet. Senere ses bygninger i nyrokoko med refendfugning og pilastre i stor orden i midterpartiet. Han fulgte med i arkitekturens udvikling, som det ses i P. Ørumsgade, hvor en hel karré blev opført i 1933-35 efter F.C.s bebyggelsesplaner med facader i en noget anonym og funkispræget stil.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.