Rudolf Frimodt Clausen

Occupations

Kond. hos Ludvig A. Petersen (Odd Fellowlogen, Chr.g., Århus) 1884; hos V.Th. Walther, Århus 1886-88 (bl.a. ombygn. af Hørning K.); egen tegnestue fra juni 1889; med E. Høvring Nielsen som kompagnon fra 1925. Medl. af Århus Bygn.komm. 1911-37.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.