Rudolf Frimodt Clausen

Artworks

Kanc.råd Andersens Stiftelse, Odder (1890); Chr. IX og dronn. Louises Guldbryllupsasyl, Skt. Poulsg., Århus (1891); nybygn. og ombygn. for Århus Oliefabrik (1891-1950); Chr.hede K. (1894); Silkeborg Sem. og Realsk. (1894); cykelfabr. Dania, Trøjborgv., Århus (1896); Otto Mønsteds Margarinefabrik, Vesterg. (1896-1910); nybygn. og ombygn. for bryggeriet Ceres (1899-1930); kontor- og fabriksbygn. for Th. Sabroe, Århus (1899); Skt. Clemens Apotek, Studsg. 40, Århus (1900); Skt. Pauls Apotek, Jægergårdsv. 76, smst. (1900); Brande K. (1901); Grædstrup Præstegård (1903); Skade Præstegård (1904); Marselisborg Kostsk. (1904); kontor- og fabriksbygn. for FDB, Århus (1905-07); kirurgisk afd. m.m., Århus Amtssygehus (1906-08); Vrinders K. (1907); Herning Hede- og Discontobank (1911, 1.pr.); medicinsk afd. m.m., Århus Komm.hosp. (1911-20); Århus Oliefabrik, Havnen (1916-30); Grenå Sygehus (1920-22); Silkeborg Ting- og Arresthus (1921-22, 1.pr. i konk.); Jyll.p. kontor- og trykkeribygn., Århus (1923-24); nybygn. og ombygn., Silkeborg Sygehus (1922-26); Skanderborg Sygehus (1927-29); Ålborg Amtssygehus (1928-30). Ejendomme i Århus: Nørreallé 30 (1894); Kannikeg. 5 (1895); Guldsmedg. 24, 26 (1897); Frederiksg. 22 (1897); Thunøg. 18-20 (1897); Klosterg. 10 (1898); Mejlg. 41 (1899); Skoleg. 7 (1899); Brobjerghus, Frederiksg. (1900); St. Torv 7 (1901); Spanien 11 (1901); købmand Koldings ejendomme, Frederiksg. og Mørksg. (1902); Tagenshus, Skt. Pauls K.pl. (1902); bebyg. af vestre side af Gl. Guldsmedeg., Århus (1903, 1.pr.); St. Torv 16 (1904); Sønderg. 11 (1907); Nørreg. 40 (1908); egen villa, Vinkelv., Vejlby-Riisskov (1901 og 1923); samt utallige andre villaer; desuden adsk. større restaur.arb. Konkurrencer: Komm.sk., Århus (1890, 2.pr.); komm.sk., Fr.cia (1892); komm.sk., Vejlby-Risskov (1924); KFUK, Århus (1928).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.