Frode Galatius

Biography

Frode Galatius byggede overvejende på Amager, og har her opført en lang række erhvervsejendomme, boligbebyggelser og enfamiliehuse. En bygning som Høegs Lakridsfabrik, der i dag fungerer som privatskole, har helt regelmæssigt placerede vinduer i den store rødstensfacade og er udtryk for den rationalisme, der præger den danske funktionelle tradition. Fra midten af 1930rne fik nogle af G.s boligbebyggelser et mere funktionalistisk præg, f.eks. Søparken og Våren, der er udlagt som stokbebyggelse i 3 etager, og Englandsvej 40, der har fine detaljer som midterkarnap med afrundede hjørner og store hjørnekarnapvinduer.

Author: Jette Lokvig (J.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.