Pola Gauguin

Biography

Pola Gauguin ville oprindelig have været arkitekt, men en dyb fascination af den norske kunst fik ham til at beslutte sig for at blive maler. Især Edvard Munch blev et af de store forbilleder. I København lærte han andre norske kunstnere at kende, bl.a. Henrik Lund, og i 1910 rejste han til Norge og sluttede sig til kredsen omkring Chr. Krohg. Han stræbte efter at udvikle en stil, der forenede senimpressionisme med ekspressive og dekorative elementer, men havde vanskeligt ved at finde sin egen, personlige form. I 1920rne havde han en krise, der resulterede i, at han rejste til Frankrig i håbet om at finde kunstnerisk fornyelse i den franske modernisme. Men håbet blev ikke indfriet, og fra slutningen af 1920rne opgav G. endegyldigt sine kunstnerdrømme. Hans vigtigste indsats ligger inden for det litterære felt. Han var aktiv som kunstkritiker fra 1917 og har gennem årene skrevet en lang række bøger om skandinaviske kunstnere og om faderen.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.