Hugo Gehlin

Weilbach information

Genealogy

Gehlin, John Erik Hugo, 1889-1953, maler, grafiker og mosaikkunstner. *9.9.1889 i Norrköping, ?23.12.1953 i Helsingborg. Forældre: Kontorchef, senere disponent John Edvard G. og Johanna Sophia Malmgren. ~1.6.1917 i Espergærde med maler Esther Henriques (se Gehlin, Esther), *24.3.1892 på Fr.berg, ?23.10.1949 i Helsingborg, datter af fabrikdir. Michael Emil Martin H. og Julie Christiane Poulsen.

Biography

Hugo Gehlin hørte til den ret store kreds af svenske kunstnere, der opholdt sig i København under 1. verdenskrig, og som også omfattede kammeraten Otte Sköld. G. kom hertil for et stipendium, bl.a. for at studere freskoteknik, men tog samtidig grafikken op, og lidt senere oliemaleriet. Samværet med både Otte Sköld og danske kunstnere, heriblandt Axel Salto, fik betydning for G.s eksperimenter med den grafiske form. G. udførte og udstillede en lang række træsnit, der gav ham en placering i denne udtryksforms fornyelse i dansk sammenhæng. Inspireret af Edvard Munch arbejdede han med store trykflader og lod ofte træets struktur spille med i helheden. Hans arbejder er ofte symbolske eller litterært betonede og forener klarhed, stilisering og sensualisme. I 1920-21 rejste G., som mange andre nordiske kunstnere, til Italien for at søge inspiration i italiensk 1300-tals maleri, ikke mindst Giotto, som han studerede og kopierede i Assisi. Udsmykningsopgaver prægede herefter G.s indsats. Først blev han som den eneste svenske kunstner Joakim Skovgaards medhjælper ved arbejdet med apsismosaikken i Lunds Domkirke 1924-27, derefter påbegyndte han en selvstændig virksomhed, især i sydsvenske kirker. G. udførte i slutningen af 1920rne især malede lofts- og vægudsmykninger og glasmalerier, i de senere år mosaikker. Han har ofte arbejdet i gamle kirker og i tæt tilknytning til ældre tiders udtryksformer, og han har i denne forbindelse forstået at drage nytte både af sine studier af Giotto, sit kendskab til florentinsk ungrenæssance og af sit samarbejde med Skovgaard. G. har endvidere i Sverige beskæftiget sig med skulptur og kunstindustri.

Education

Bygningsing., Norrköpings tekn. elementarsk. 1909; Høgre konstindustriella Sk., Sth. 1911, afgang som tegnelærer 1914; studier i Kbh., bl.a. freskoteknik hos J. Møller-Jensen, 1915-20.

Travels

Kbh. 1915-20, 1930; Italien 1920-21, 1924 (s.m. Joakim Skovgaard), 1948, 1952; Holland 1926; Paris, Chartres 1929; Tyskland 1931; Nürnberg, München, Wien 1935; Paris, Norge 1938.

Occupations

På ark.kontor i Sverige 1909-11; tegnelærer ved forsk. sk. i Sth. 1914-15 og 1921; i Helsingborg 1922-24; medhjælper hos Joakim Skovgaard i Lund 1924-27.

Scholarships

Stip. fra Högre konstindustriella Sk., Sth. til studier af freskomal. og andet dek. mal. 1915.

Exhibitions

Verdensudst., San Francisko 1915 (grafik); svensk udst., Charl.borg 1916; KE 1917, 1932; Charl. Forår 1918, 1920. Separatudstillinger: Ovenlyssalen, Bredg., Kbh. 1917 (s.m. Esther Henriques); Hans Frandsen, Kbh. 1922; Kunsthallen, Kbh. 1932 (s.m. Esther G.); Helsingborgs Mus. 1955 (mindeudst.); endv. talrige udst. i Sverige.

Artworks

(Med tilknytning til Danmark): En række træsnit fra Københavnsoph. 1915-20, bl.a. et portræt af Otte Sköld (1915); Elskovspar (1918); ill. til Tagores digte (udf. 1915-20, udg. på polsk forlag 1922); ill. til egen digtsaml.: Stillsamma dikter, Råsunda 1918 (15 træsnit); Fra Københavns udkant (mal., 1918); kalkmal. med motiver fra St. St. Blicher: E. Bindstouw (1920, Clasonsborg, Jyll., ødelagt ved brand); portræt af Joakim Skovgaard (træsnit, 1932); kalkmal. i koret i Den svenske K., Kbh. (1932).

Literature

E. Fischer m.fl.: H.G., Helsingfors 1939; Berl. Aften 7.7.1937 (Kai Flor); Arna Sköld: Otte, en bok om Otte Sköld, Sth. 1960, 57; Svenskt konstnärslex., II, Malmö 1953.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.