Hugo Gehlin

Biography

Hugo Gehlin hørte til den ret store kreds af svenske kunstnere, der opholdt sig i København under 1. verdenskrig, og som også omfattede kammeraten Otte Sköld. G. kom hertil for et stipendium, bl.a. for at studere freskoteknik, men tog samtidig grafikken op, og lidt senere oliemaleriet. Samværet med både Otte Sköld og danske kunstnere, heriblandt Axel Salto, fik betydning for G.s eksperimenter med den grafiske form. G. udførte og udstillede en lang række træsnit, der gav ham en placering i denne udtryksforms fornyelse i dansk sammenhæng. Inspireret af Edvard Munch arbejdede han med store trykflader og lod ofte træets struktur spille med i helheden. Hans arbejder er ofte symbolske eller litterært betonede og forener klarhed, stilisering og sensualisme. I 1920-21 rejste G., som mange andre nordiske kunstnere, til Italien for at søge inspiration i italiensk 1300-tals maleri, ikke mindst Giotto, som han studerede og kopierede i Assisi. Udsmykningsopgaver prægede herefter G.s indsats. Først blev han som den eneste svenske kunstner Joakim Skovgaards medhjælper ved arbejdet med apsismosaikken i Lunds Domkirke 1924-27, derefter påbegyndte han en selvstændig virksomhed, især i sydsvenske kirker. G. udførte i slutningen af 1920rne især malede lofts- og vægudsmykninger og glasmalerier, i de senere år mosaikker. Han har ofte arbejdet i gamle kirker og i tæt tilknytning til ældre tiders udtryksformer, og han har i denne forbindelse forstået at drage nytte både af sine studier af Giotto, sit kendskab til florentinsk ungrenæssance og af sit samarbejde med Skovgaard. G. har endvidere i Sverige beskæftiget sig med skulptur og kunstindustri.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.