Didrick Gercken

Weilbach information

Genealogy

Gercken, Didrick (Didrik, Diederich), 1692-1748, billedhugger. Døbt 27.12.1692 i Bremen, begr. 10.6.1748 i Kbh. (Tysk reformerte Kgrd.). Forældre: Stenhugger Wöltje G. og Gesche Jünglings. ~26.8.1721 i Kbh. med Margrethe Eleonora Wilcken, begr. 26.8.1740 smst.

Biography

Didrick Gercken hører til en af de mest produktive billedhuggere i første halvdel af 1700-tallet. De fleste af hans arbejder er bygningsdekorationer og bygningsinventar. Han arbejdede oftest efter andres tegninger, og hans hovedværk, Frederiks IVs og dronning Louises sarkofager i Roskilde Domkirke, er udført efter Thuras anvisninger. Selv om G. ikke var en selvstændig og banebrydende kunstner, var han en fremragende tekniker og håndværker, og hans arbejder er oftest af meget høj kvalitet. I litteraturen forveksles han af og til med sin fætter Andreas Gercken d.y.

Education

Formentlig udd. hos sin farbror Andreas G.

Travels

Occupations

Bestalling som kgl. hof- og stenhugger i stedet for Andreas G. 29.10.1717; tilsyn med de kgl. begravelser i Roskilde Domk.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Fuldførelsen af Chr. Vs og dronn. Charlotte Amalies sarkofager af Andreas G. (1717-19, Roskilde Domk.); ud- og indvendige dek. på kancellibygningen, Fredensborg (1718, vinduer, døre og porte); på Fredensborg Slot (fra 1720); hovedportalen, smst. (1722); balustrader, smst, (1723); kongens portræt, baser og kapitæler m.m. på kirkens facade, smst. (1727); Chr.borg (fra 1722; portaler, vinduesornamenter m.m.); Kronborg (istandsættelse under J.C.Krieger); Frydenlund, indvendige portaler om 2 hoveddøre og 24 kaminer, Odense Slot (1726); 7 marmorkaminer med sandstensfodlister og sorte og hvide marmorfliser, Vallø Slot (1730); Kbh. gl. Rådhus (1731, bygningsdek.); stenhuggerarbejder i haven og den store sal, kaminer, Hirschholm (1732-33); billed- og stenhuggerarb. på stiftsbygning, Lellinge under Vallø (1733); frontoner, dørindfatninger og en marmorkamin, Eremitagen (1734-36); Rosenborg (1736); restaur. og ændring af Gert Barchmands kongeport i Roskilde, senere flyttet til Holmens K. Altre: Garn. K. (1724, s.m. Just Wiedewelt); Vor Frelsers K. (søjler og baser, 1725); Chr. borg Slotsk. nu Helligåndsk.(ca. 1726, s.m. Just Wiedewelt); reparation af alteret i Kronborg (1727); Fredensborg Slotsk. (1728); Garn. K. i Oslo (Christiania) efter tegn. af E.D. Häusser (1740rnes begyndelse). Gravmæler: Tegning til sarkofag for Ulrik Chr. Gyldenløve (1726, udf. af J.C. Heimbrod); Fr. IVs og dronn. Louises sarkofager (1736, Roskilde Domk.); dronn. Anna Sophie og børns sarkofager (1743, smst.); storkansler U.A. Holstein ?1737 og hustrus sarkofager (Ørslev K.); etatsråd G.H. de Lichtenberg og hustrus epitafium (Horsens Klosterk.). Andre Arbejder: Mindestøtte ved Frederikshald for Karl XIIs død (1722-23); sandflugtsmonumentet i Tisvilde (1738, efter tegn. af E.D. Häusser); 4 tegn. til medaljoner af romerske kejsere (1725-30, Kobberstiksaml.)

Literature

F.J. Meier: Wiedewelt, 1877, 50, 52; samme i: Fredensborg, 1880, 9-11, 13, 26, 28, 39, 69, 70f, 98, 180; samme i: Fr.berg, 116, 121, 126, 128, 139f; samme i Bremisches Jahrb. 1883, 77-85 og 1892, 51; Tidsskr. for Kunstindustri, II, 1886, 39, 49; 2. rk. V, 194; F.R. Friis: Bidrag, 1890-91; L. Bobé i: Fra Ark. og Mus., II, 1903-05, 198; Personalhist. Tidsskr. 5 Rk. VI, 1909, 39; Fr. Schiøtt i: Arch. 1906-07, 450; F. Beckett: Fr. borg, II, 1914, 69, 206-208, 269; V.P. Christensen i Kunstmus. Aarsskr., 1915, 128f; V. Lorenzen: Den da. Centraladm., 1921, 50, 54, 69; samme: Roskilde Domk., 1924, 161f; samme: Herregaardsark., II, 1933, 240; V. Thorlacius- Ussing: Th. Quillinus, 1926, 124; O. Bauditz i: Hist. Medd. om Kbh., 2. rk. I, 1923-24; Fr. Weilbach i: Samme, 2. Rk. II, 1925, 26f; samme: Lauritz Thura, 1924; samme: Fredensborg, 1928; samme: Garn. K., 1929, 42, 44, 46; samme: Da. Bygn.kunst, 1930; R. Josephson: Tessin i Danmark., 1924, 130, 153, 155; O. Andrup i Fra Ark. og Mus., 2. Serie, I, 1925, 29-33; Fr. Weilbach i: Fra Fr.borg Amt, 1934, 16; Chr. Elling i: Tilskueren, 1938, II, 259-66; Danm. K., Kbh. I; II; III; V; Kbh. Amt, IV; A. Nystrøm i Aarbog for nord. Oldkyndighed, 1943, 205; B. Kornerup (red.): Helligåndskirken, 1949, 104, 106-08, 111; T. Clemmensen og B. Mackeprang: Chr. IX.s Palæ paa Amalienborg, 1956, 16, 27, 193; Chr. Elling: Paraden, 1958, 149, 162, 198; H.C. Rosted: Hirschholm Slot, 1963, 23, 25, 51, 99-103, 172, 179; K. Voss: Bygningsadm. i Danm. under Enevælden, 1966; J. Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; V. Thorlacius- Ussing: Reventlow-Mus., Pederstrup, 1971, 41, 207; Chr.borg I, 1975; T. Ejlersen i: Hist. Medd. for Kbh., 1977, 49, 55; Claus M. Smidt i: Architectura, 8, 1986, 11-13, 23, 26; samme: Eremitagen, 1988; Sys Hartmann: Vallø, 1988; Steffen Heiberg (red.): Chr. IV og Europa, 1988; M. Stein: Chr. IVs billedverden, 1989, 113; K. Kryger i: Forblommet Antik, 1888, 160; I. Mejer Antonsen: Prinsens Palæ, 1992, I.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.