Didrick Gercken

Biography

Didrick Gercken hører til en af de mest produktive billedhuggere i første halvdel af 1700-tallet. De fleste af hans arbejder er bygningsdekorationer og bygningsinventar. Han arbejdede oftest efter andres tegninger, og hans hovedværk, Frederiks IVs og dronning Louises sarkofager i Roskilde Domkirke, er udført efter Thuras anvisninger. Selv om G. ikke var en selvstændig og banebrydende kunstner, var han en fremragende tekniker og håndværker, og hans arbejder er oftest af meget høj kvalitet. I litteraturen forveksles han af og til med sin fætter Andreas Gercken d.y.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.