Didrick Gercken

Literature

F.J. Meier: Wiedewelt, 1877, 50, 52; samme i: Fredensborg, 1880, 9-11, 13, 26, 28, 39, 69, 70f, 98, 180; samme i: Fr.berg, 116, 121, 126, 128, 139f; samme i Bremisches Jahrb. 1883, 77-85 og 1892, 51; Tidsskr. for Kunstindustri, II, 1886, 39, 49; 2. rk. V, 194; F.R. Friis: Bidrag, 1890-91; L. Bobé i: Fra Ark. og Mus., II, 1903-05, 198; Personalhist. Tidsskr. 5 Rk. VI, 1909, 39; Fr. Schiøtt i: Arch. 1906-07, 450; F. Beckett: Fr. borg, II, 1914, 69, 206-208, 269; V.P. Christensen i Kunstmus. Aarsskr., 1915, 128f; V. Lorenzen: Den da. Centraladm., 1921, 50, 54, 69; samme: Roskilde Domk., 1924, 161f; samme: Herregaardsark., II, 1933, 240; V. Thorlacius- Ussing: Th. Quillinus, 1926, 124; O. Bauditz i: Hist. Medd. om Kbh., 2. rk. I, 1923-24; Fr. Weilbach i: Samme, 2. Rk. II, 1925, 26f; samme: Lauritz Thura, 1924; samme: Fredensborg, 1928; samme: Garn. K., 1929, 42, 44, 46; samme: Da. Bygn.kunst, 1930; R. Josephson: Tessin i Danmark., 1924, 130, 153, 155; O. Andrup i Fra Ark. og Mus., 2. Serie, I, 1925, 29-33; Fr. Weilbach i: Fra Fr.borg Amt, 1934, 16; Chr. Elling i: Tilskueren, 1938, II, 259-66; Danm. K., Kbh. I; II; III; V; Kbh. Amt, IV; A. Nystrøm i Aarbog for nord. Oldkyndighed, 1943, 205; B. Kornerup (red.): Helligåndskirken, 1949, 104, 106-08, 111; T. Clemmensen og B. Mackeprang: Chr. IX.s Palæ paa Amalienborg, 1956, 16, 27, 193; Chr. Elling: Paraden, 1958, 149, 162, 198; H.C. Rosted: Hirschholm Slot, 1963, 23, 25, 51, 99-103, 172, 179; K. Voss: Bygningsadm. i Danm. under Enevælden, 1966; J. Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; V. Thorlacius- Ussing: Reventlow-Mus., Pederstrup, 1971, 41, 207; Chr.borg I, 1975; T. Ejlersen i: Hist. Medd. for Kbh., 1977, 49, 55; Claus M. Smidt i: Architectura, 8, 1986, 11-13, 23, 26; samme: Eremitagen, 1988; Sys Hartmann: Vallø, 1988; Steffen Heiberg (red.): Chr. IV og Europa, 1988; M. Stein: Chr. IVs billedverden, 1989, 113; K. Kryger i: Forblommet Antik, 1888, 160; I. Mejer Antonsen: Prinsens Palæ, 1992, I.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.