Kaj Gottlob

Occupations

Ans. hos Hack Kampmann (bl.a. Fr.berg Domhus) 1908-20; egen tegnestue fra 1920. Lærer ved Tekn. Sk. 1915-17; ass. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1917, prof. smst. 1924-38; kgl.bygn.insp. 1936-57; medl. af Det særlige Bygningssyn 1941-67; af Det særlige Syn for Domkirker indtil 1968; dommer for Guldsmedefagets Fællesråd 1950-52; medl. af kom. for Det da. Studenterhus, Paris 1946-70.

Author: forfatternavn ukendt (P.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.