Amy Grandt-Nielsen

Biography

Amy Grandt-Nielsen arbejdede først som billedvæver og eksperimenterede derefter i en periode med at kombinere de plane, vævede billeder med den tredimensionalitet, som filtning muliggør. Endelig blev filten alene det materiale, som hun foretrak i sit arbejde med fladen, lyset og rummet. Mange af G.- N.s store arbejder er bygget op i elementer, hvor overgangene understreges af fibrenes skiftende farver og enkelte indlagte tråde. Hendes værker leder tankerne hen på urfolkenes verden, både den mytiske og den materielle, og er til dels inspireret heraf. Skjulet, skjoldet og krukken er elementer, der ofte ses i G.-N.s arbejde.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.