Amy Grandt-Nielsen

Exhibitions

Charl. Forår 1978, 1980-81; KE 1979-80; KP 1980-82; Kunstnernes Sommerudst. 1978-79, 1981; Fynske Kunsthåndv. 1981-82, 1986, 1990-91; Grafik og Textil, Vejen Kunstmus. 1981; Inge Bjørn 60 år, Vejen Kunstmus. 1985; Berkeley Art Center, California 1983; Internat. Minitextil, Michoacan, Mexico 1984, Lodz 1985-86, Szombathely, Ungarn 1984, 1986; Papir og filt, Köln m.fl. 1985; Textil DK-86, Trapholt 1986; Gal. für Kunsthandwerk, Berlin 1986; Sculptures en Feutre Mouzon, Frankrig 1988; Internat. Filtudst., Kunstnernes Hus, Århus 1990; Alma Ata, Kazakhstan 1991; Nord. Heritage Mus., Seattle 1992; Nordens Hus, Tórshavn 1992; Toldboden, Kerteminde 1993. Separatudstillinger: Stensalen, Kunstindustrimus. 1984; Overgaden, Kbh. 1989 (s.m. Ole Lejbach og Steffan Herrik); Bispegården, Kalundborg 1990 (s.m. samme); Gal. Zenit, Kbh. 1991 (s.m. samme).

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.