Amy Grandt-Nielsen

Artworks

Indsigt (1981, Fåborg Gymn.); Nirgada-Udsyn (1981, Tuborgs adm., Hell.); Psara (1982, Linköping Komm.); Liv (1983, Sygeplejehøjsk., Århus Univ.); Stenfantasi (1984, Kunstindustrimus.); Overgang II (1985, Kreditforen. Danm., Odense); Filtrelieffer/søjle (1991, Fyns Tlf., Odense); ill. til Fagbogen Fyns Tlf. 1992. Udsmykninger: Hilsen fra det sydfynske øhav (1985, Fyns Kunstfond); Tropismer (1990, Fyns Amtsgård); Overgang (1990, Lundehusk., Emdrup); To Skjold (1991, Hans Tausens K., Odense). Skriftlige arbejder: En rejse i tid i: Da. Kunsthåndv. nr. 2, 1987, 20f; Det levende bånd i: Natur og Miljø nr. 4, 1988, 38f; Filt som nytte og kunst i: Da. Husflid nr. 1, 1990, 4f.

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.