Julius T. Gregersen

Biography

Julius T. Gregersen voksede op i Flensborg, moderens fødeby, hvortil familien flyttede efter faderens død. Efter endt læretid som maler sejlede G. på verdenshavene i 3-4 år, hvorefter han i 1884 slog sig ned som malermester. Efter få år fik han fremstilling af skibsportrætter som sit speciale. Ud fra sin både maritime og tekniske baggrund skildrede G. det sejlende fartøj i en kulisse, hvor søens bevægelser og lysets spil i sejl og vand giver specielt sejlskibsbillederne en tiltalende friskhed. Hans bevarede og nummererede skitser med perforerede streger til overførsel ved kulstøv af konturerne til lærred vidner om hans teknik og hans virksomheds omfang. I sine senere år forlod han denne praksis, hvorved billederne vandt i friskhed. G. var dansksindet og fik mange bestillinger fra Danmark.

Author: forfatternavn ukendt (H.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.