Johan Gottfried Grund

Weilbach information

Genealogy

Grund, Johan Gottfried, 1733-1796, billedhugger. *27.4.1733 i Meissen, ?20.9.1796 i Kbh., begr. smst. (Petri). Forældre: Porcelænsfabrikant Joh. Georg G. og Anna Magdalena NN. ~28.1.1762 i Kbh. med Elisabeth Mandorff, døbt 12.11.1728 i Kbh., begr. 7.1.1780 smst., datter af kurvemager Jacob M. og Cathrine NN og enke efter hofbilledh. J.F. Hännel.

Biography

Johan Gottfried Grund var en uhyre alsidig og produktiv kunstner. Hans stil forekommer i dag på mange måder noget reaktionær og gammeldags i sammenligning med andre af samtidens billedhuggere. Ikke desto mindre har han skabt et af de mest usædvanlige arbejder i dansk kunsts historie, nemlig udsmykningen af Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave. De over mandsstore figurer forestiller norske folketyper og er udført efter nordmanden Jørgen Garnaas små træfigurer. En søn, I.E. Grund, fik bestalling som stenhuggermester dagen efter faderens død og overtog dennes forretning.

Education

Udd. til billedhugger i Dresden 1748; svend hos den franske billedhugger Fr. Adam i Berlin 1754.

Travels

Occupations

Svend hos hofbilledh. J.F. Hännel 1757; overtog dennes arbejder ved de kgl. slotte efter hans død; svend hos børstemager Samuel Angerer 1762; bestalling som hof- og stenh., værksted i den såkaldte Sadelmagergård 1766; borgerskab som kurvemager i Kbh. 1771 (formentlig for at kunne overtage svigerfaderens forretning); havde tilsyn med og vedligeholdelse af monumenterne i Fredensborg Slotshave samt med de kgl. gravmæler i Roskilde Domk.; søgte forgæves om inspektoratet ved de bornholmske stenbrud 1786; ans. ved den ældre porcelænsfabrik som modellerer.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Konsolborde (1762, Fredensborg); ornamenter til marskalhusets spisestue (1764, smst.); rammer til kgl. portrætter (smst.); arbejder på: Frydenlund (1763-64); Hirschholm (1765); Chr.borg (1767); Fr.berg (1770); har desuden arbejdet på Rosenborg; Chr.borg; Marienlyst; buste af Claudi Rosset (1766, Skt. Hans Hosp.); sandstensfig. af norske folketyper (fra 1764, Nordmands-Dalen i Fredensborg Slotspark, efter 1778 suppleret med flere norske og en serie færøske fig., i alt 69 fig. i fuld størrelse); fig. af fantasidyr (1768, Det kgl. Kunstkammer); epitafium over Andreas Møller Jensen (ca. 1770, Trinitatis K., tegn., Kbh. Stadsark.); samme over H.D. Bechman (Boeslunde K.); monument over apoteker Gottfried Schmidt (ca. 1775, Horsens Klosterk.); udk. til dek. til Otto Thotts Kapel i Sorø K. (1778, Gaunø Godsarkiv); monument over dr. theol. P. Holm (1778, Vor Frue K., Kbh., ødelagt 1807); konferensråd von Rheder og hustrus sarkofager (1783, Skt. Petri K. Kapel); Henrik Stampe og hustrus sarkofager (1793, smst.). Skriftlige arbejder: Afbildning af Nordmands-Dalen i den Kongelige Lyst-Hauge ved Fredensborg, 1773.

Literature

C.C.L. von Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst, 1, 3 1779, 191f; B.C. Sandvig: Collectanea, 1795, 53; F.W.B von Ramdohr: Studien auf einer Reise nach Dänemark, 1792; F.J. Meier: Fredensborg, 1880, 179, 181; F.R. Friis: Bidrag, 1890-1901, 324; F.J. Meier: Frederiksberg, 1896, 128; Th. Oppermann: Kunsten i Danm. under Fr. V og Chr. VII, 1906, 92-94; Pers.hist. Tidsskr., 5. rk., VI, 1909, 39; Victor P. Christensen i: Kunstmus. Aarsskr., 1915, 131; Ejnar Lexow i: Bergens Mus. Aarb. 1915-16; Victor P. Christensen i: Kunstmus. Aarsskr. 1917, 171- 73; O. Andrup i: Fra Ark. og Mus., 2. serie, I, 1917-25, 78-86; L. Bobé: Die deutsche S. Petri Gemeinde, 1925, 52, 491; Victor P. Christensen: Den Kgl. da. Porcelainsfabrik i det 18. Aarh., 1938, 18; S.B. Fredstrup: Figurer og andre plastiske Arb. paa den Kgl. Porcelainsfabrik i Perioden 1780-1820, 1939, 124, 206; Bo G. Wennberg: Svenska målara i Danm., Sth. 1940, 234; H. Bramsen: Da. Kunst, 1942, 30; L. Bobé i: Kunstmus. Aarskr. 1942, 131-38; L. Rostrup Bøyesen i: Danmark, 1943, 659-66; Chr. Elling: Chr.borg Interiører 1944, 93; Hist. Medd. om Kbh., 4 rk. 1, 1947-49, 266; Danm. K., Kbh., I, 1945-58, IV, 1973-75, VI, 1987; Jan Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; G. Boye: Havekunsten, 1972, XI, 18; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973; Hakon Lund: De Kgl. Lysthaver, 1977; Curt von Jessen i: Fróðskapparit (Annal. societ. scient. Færoensis) 28. og 29. bók, 1981, 358-380; Svend Rask i: Nat.mus. Arb.mark, 1985, 188; K. Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985; samme: Frihedsstøtten, 1986; samme i: Da. Identitetshist., 1, 1991.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.