Johan Gottfried Grund

Biography

Johan Gottfried Grund var en uhyre alsidig og produktiv kunstner. Hans stil forekommer i dag på mange måder noget reaktionær og gammeldags i sammenligning med andre af samtidens billedhuggere. Ikke desto mindre har han skabt et af de mest usædvanlige arbejder i dansk kunsts historie, nemlig udsmykningen af Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave. De over mandsstore figurer forestiller norske folketyper og er udført efter nordmanden Jørgen Garnaas små træfigurer. En søn, I.E. Grund, fik bestalling som stenhuggermester dagen efter faderens død og overtog dennes forretning.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.