Johan Gottfried Grund

Literature

C.C.L. von Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst, 1, 3 1779, 191f; B.C. Sandvig: Collectanea, 1795, 53; F.W.B von Ramdohr: Studien auf einer Reise nach Dänemark, 1792; F.J. Meier: Fredensborg, 1880, 179, 181; F.R. Friis: Bidrag, 1890-1901, 324; F.J. Meier: Frederiksberg, 1896, 128; Th. Oppermann: Kunsten i Danm. under Fr. V og Chr. VII, 1906, 92-94; Pers.hist. Tidsskr., 5. rk., VI, 1909, 39; Victor P. Christensen i: Kunstmus. Aarsskr., 1915, 131; Ejnar Lexow i: Bergens Mus. Aarb. 1915-16; Victor P. Christensen i: Kunstmus. Aarsskr. 1917, 171- 73; O. Andrup i: Fra Ark. og Mus., 2. serie, I, 1917-25, 78-86; L. Bobé: Die deutsche S. Petri Gemeinde, 1925, 52, 491; Victor P. Christensen: Den Kgl. da. Porcelainsfabrik i det 18. Aarh., 1938, 18; S.B. Fredstrup: Figurer og andre plastiske Arb. paa den Kgl. Porcelainsfabrik i Perioden 1780-1820, 1939, 124, 206; Bo G. Wennberg: Svenska målara i Danm., Sth. 1940, 234; H. Bramsen: Da. Kunst, 1942, 30; L. Bobé i: Kunstmus. Aarskr. 1942, 131-38; L. Rostrup Bøyesen i: Danmark, 1943, 659-66; Chr. Elling: Chr.borg Interiører 1944, 93; Hist. Medd. om Kbh., 4 rk. 1, 1947-49, 266; Danm. K., Kbh., I, 1945-58, IV, 1973-75, VI, 1987; Jan Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; G. Boye: Havekunsten, 1972, XI, 18; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973; Hakon Lund: De Kgl. Lysthaver, 1977; Curt von Jessen i: Fróðskapparit (Annal. societ. scient. Færoensis) 28. og 29. bók, 1981, 358-380; Svend Rask i: Nat.mus. Arb.mark, 1985, 188; K. Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985; samme: Frihedsstøtten, 1986; samme i: Da. Identitetshist., 1, 1991.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.