Johan Gottfried Grund

Artworks

Konsolborde (1762, Fredensborg); ornamenter til marskalhusets spisestue (1764, smst.); rammer til kgl. portrætter (smst.); arbejder på: Frydenlund (1763-64); Hirschholm (1765); Chr.borg (1767); Fr.berg (1770); har desuden arbejdet på Rosenborg; Chr.borg; Marienlyst; buste af Claudi Rosset (1766, Skt. Hans Hosp.); sandstensfig. af norske folketyper (fra 1764, Nordmands-Dalen i Fredensborg Slotspark, efter 1778 suppleret med flere norske og en serie færøske fig., i alt 69 fig. i fuld størrelse); fig. af fantasidyr (1768, Det kgl. Kunstkammer); epitafium over Andreas Møller Jensen (ca. 1770, Trinitatis K., tegn., Kbh. Stadsark.); samme over H.D. Bechman (Boeslunde K.); monument over apoteker Gottfried Schmidt (ca. 1775, Horsens Klosterk.); udk. til dek. til Otto Thotts Kapel i Sorø K. (1778, Gaunø Godsarkiv); monument over dr. theol. P. Holm (1778, Vor Frue K., Kbh., ødelagt 1807); konferensråd von Rheder og hustrus sarkofager (1783, Skt. Petri K. Kapel); Henrik Stampe og hustrus sarkofager (1793, smst.). Skriftlige arbejder: Afbildning af Nordmands-Dalen i den Kongelige Lyst-Hauge ved Fredensborg, 1773.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.