Johan Hanck

Biography

Johan Hanck var som svigersøn af den velhavende bogtrykker Iversen med til at give tonen an inden for datidens litterære og kunstneriske liv i Odense. I hans hjem mødte H.C. Andersen den første forståelse, og H.s datter Henriette var indtil sin død 1846 en af hans nærmeste veninder og fortrolige. H.s små prospekter, udført i gouache og akvarel af historiske mærkværdigheder i og omkring Odense, gengiver topografien i de mindste detaljer og udmærker sig ved en fin og afbalanceret komposition. Upretentiøse, indtagende og med speciel følsomhed overfor huse og bygninger viser de hans optagethed af arkitektur. Skolen i Middelfart er det tidligst kendte vidnesbyrd om C.F. Hansens indflydelse på provinsarkitekturen. I 1815 sendte H. en plan til en centralbygning til Akademiets bedømmelse, men C.F. Hansen fandt, at H. fattedes kundskab i arkitektur, og projektet blev arkiveret.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.