Charlotte Hanmann

Biography

Charlotte Hanmann var begyndt sin løbebane med studier inden for byggeteknik, som hun forlod til fordel for billedkunsten i midten af 1970erne. Hun arbejder på basis af de impulser hun modtager i hverdagens bymiljø og på rejser, som fastholdes med fotografiet, der siden indgår i maleri og grafiske teknikker, eller hun anvender det malerisk bearbejdede fotografi som selvstændigt billedudtryk. Der eksperimenteres med blandformer og nye teknikker, hvor et længere ophold på universitetet i Fairbanks udmøntedes i sandblæste træsnit. Uanset medie er det karakteristisk for kunstneren at bearbejde specifikke motiver mod abstraktionen, der skaber en kombination af storbyens reflekser og puls og stemningsfyldte tusmørkelandskaber, hvor udgangspunktet svagt anes bag den maleriske bearbejdning i mørke jordfarver.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.