Niels Hansen

Biography

Niels Hansens kunst viste tidligt tilknytning til fransk kunst, specielt impressionismen, i motivvalget og betoningen af lyset. Venskabet med de norske malere Ludvig Karsten og Henrik Lund, begge bosat i Danmark nogle år efter ca. 1900, var af betydning. Karstens stærke kolorit og frimodige penselføring og Lunds syn på farven som det overordnede påvirkede H. varigt. Hans værker er præget af teknisk kunnen og sikker kolorit. Den summariske malemåde gav nogle af hans billeder et moderne anstrøg, selvom modernismen ikke interesserede H., der var optaget af livet her og nu og afbildede sine nærmeste omgivelser. Stærkest står hans rammende, ikke udleverende menneskeskildringer, hvor den afbildede karakteriseres af sine omgivelser. Efter at have bosat sig på Turø i 1921 suppleredes motivkredsen med landskaber, havnepartier og mariner. H.s landskabsbilleder blev med årene lyriske og sarte i farven, men i marinebilledernes stormoppiskede hav og hvirvlende skyer fastholdt H. en farvestyrke og et stærkt virkende lys, som udtrykte hans temperamentsfulde kunstnerpersonlighed.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.