Christof Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Niels Christoffer, 1863-1930, arkitekt. *27.4.1863 i Odense, ?11.8.1930 på Fr.berg, urne på Fr.berg Kgrd. Forældre: Snedkerm. Holger Olivarius H. og Laurentine Amalie Nielsen. ~26.1.1894 med Dagmar Sophie Peschardt, *21.2.1871 i Vejle, ?20.11.1950, datter af gross. Carl August Chr. P. og Louise Lucie Charlotte Supli.

Biography

Christof Hansen havde som arkitekt i Vejle en omfattende praksis, hvor han blev betroet mange opgaver i offentligt regi bl.a. i tilknytning til skolevæsenet og navnlig inden for hospitalsvæsenet. I løsningen af opgaverne beviste han sin evne til at forhandle sig til rette og indordne sig de givne forhold. I Vejle og Ribe Amt opførte han næsten alle sygehuse og hospitaler i århundredets første to årtier. Hans bygninger udmærker sig ved harmoniske proportioner og hele facader i ren mursten, accentueret med store, enkle vinduer og i øvrigt kun få, men sobre arkitekturdetaljer. Planløsningen er gerne rummelig og lys. De 2 kirker i Vonge og Urup er tegnede næsten ens som traditionelle, danske landsbykirker og er som adskillige af disse hvidkalkede.

Education

Snedkersv. 1882; dimitt. fra Tekn. Sk. Odense; opt. på Kunstakad. Kbh. sept. 1885, afg. jan. 1892. Ansættelser: Bygn.tegner hos Vilh. Petersen 1885-90; hos Alb. Jensen 1890; konduktør for F. Meldahl og Alb. Jensen ved ombygn. og restaur. af Trollenäs Slott, Skåne 1891-94; for Vilh. Petersen ved udv. af sindssygehosp. i Middelfart 1894-96.

Travels

Tyskland, Italien og Østrig 1890; Tyskland 1905-08; England 1909; Belgien 1911; Holland, Frankrig og Sydtyskland 1922.

Occupations

Forstander for Vejle Tekn. Sk. 1896- 1907. Egen tegnestue i Vejle.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Tekn. Sk., Blindebomsv., Middelfart (1896, udv. 1936); Vends m.fl. Herreders Landbo-Spare- og Laanekasse, Nr. Åby (1897, p.t. i privateje); kapel på Østre Kgrd., Vejle (1901); Langelinies Sk. smst. (1902, udv. 1955); Ribe Åndssvageanst., Tangev. (1905-07, senere udv.); Ribe Amts og Bys Sygehus, Tangev. (1908, senere udv.); Vejle Bank, Kirketorvet (1906, s.m. Martin Nyrop); Skt. Norberts Sk., Blegbanken, Vejle (1908); udv. af Tekn. Sk., Klosterg. smst. (1909); Det komm. sygehus, Vesterg., Fr.havn (1909); komm. badeanst., Klosterg., Vejle (1910); Friboligen, Langelinie 34-36, smst. (1910); ombygn. af Vejle Amts og Bys Sygehus (1912, af tilbygn. hertil 1918-21); Mariasøstrenes Hosp., Blegbanken smst. (1911-13); amtssygehus i Kjellerup (1913, udv. 1923); Ørnevejens Kommunesk., Fr.havn (1914-15); Junkers Gymnastikinst., Åhavev., Silkeborg (1914-15); filialk. i Vonge, Ø. Nykirke sogn (1915); Nyboesg. Sk., Vejle (1917 og 1921); filialk. i Urup, Grindsted sogn (1919); udv. af amtssygehuset, Varde (1919); filial af Hernings Handels- og Landbrugsbank, Jernbaneg., Give (1921, p.t. Midtbank); hovedrestaur. af Givskud K. (1923); mus. i Vejle (1923, s.m. Carl Hess-Petersen, nu Vejle Kulturhist. Mus.).

Literature

Pol. 7.2.1910; Ark. U. 1930, 164 (nekr. af O. Gundlach- Pedersen).

Author: Henrik Græbe (H.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.