Christof Hansen

Biography

Christof Hansen havde som arkitekt i Vejle en omfattende praksis, hvor han blev betroet mange opgaver i offentligt regi bl.a. i tilknytning til skolevæsenet og navnlig inden for hospitalsvæsenet. I løsningen af opgaverne beviste han sin evne til at forhandle sig til rette og indordne sig de givne forhold. I Vejle og Ribe Amt opførte han næsten alle sygehuse og hospitaler i århundredets første to årtier. Hans bygninger udmærker sig ved harmoniske proportioner og hele facader i ren mursten, accentueret med store, enkle vinduer og i øvrigt kun få, men sobre arkitekturdetaljer. Planløsningen er gerne rummelig og lys. De 2 kirker i Vonge og Urup er tegnede næsten ens som traditionelle, danske landsbykirker og er som adskillige af disse hvidkalkede.

Author: Henrik Græbe (H.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.