Christof Hansen

Artworks

Tekn. Sk., Blindebomsv., Middelfart (1896, udv. 1936); Vends m.fl. Herreders Landbo-Spare- og Laanekasse, Nr. Åby (1897, p.t. i privateje); kapel på Østre Kgrd., Vejle (1901); Langelinies Sk. smst. (1902, udv. 1955); Ribe Åndssvageanst., Tangev. (1905-07, senere udv.); Ribe Amts og Bys Sygehus, Tangev. (1908, senere udv.); Vejle Bank, Kirketorvet (1906, s.m. Martin Nyrop); Skt. Norberts Sk., Blegbanken, Vejle (1908); udv. af Tekn. Sk., Klosterg. smst. (1909); Det komm. sygehus, Vesterg., Fr.havn (1909); komm. badeanst., Klosterg., Vejle (1910); Friboligen, Langelinie 34-36, smst. (1910); ombygn. af Vejle Amts og Bys Sygehus (1912, af tilbygn. hertil 1918-21); Mariasøstrenes Hosp., Blegbanken smst. (1911-13); amtssygehus i Kjellerup (1913, udv. 1923); Ørnevejens Kommunesk., Fr.havn (1914-15); Junkers Gymnastikinst., Åhavev., Silkeborg (1914-15); filialk. i Vonge, Ø. Nykirke sogn (1915); Nyboesg. Sk., Vejle (1917 og 1921); filialk. i Urup, Grindsted sogn (1919); udv. af amtssygehuset, Varde (1919); filial af Hernings Handels- og Landbrugsbank, Jernbaneg., Give (1921, p.t. Midtbank); hovedrestaur. af Givskud K. (1923); mus. i Vejle (1923, s.m. Carl Hess-Petersen, nu Vejle Kulturhist. Mus.).

Author: Henrik Græbe (H.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.