Ernst Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Ernst Henry Theodor, 1892-1968, tegner, grafiker og maler. *29.10.1892 i Ringkøbing, ?8.5.1968 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg Kgrd.). Forældre: Kreditforen.fuldmægtig Niels Fr. Julius H. og Doris Hansine Ernestine Hogrefe. ~6.8.1923 i Kbh. med Ingerid Sørensen, *8.4.1894 på Fr.berg, ?15.3.1977 i Kbh., datter af zoolog William Emil S. og Kirsten Andersson.

Biography

Ernst Hansen fulgte undervisning på Kunstakademiets billedhugger- og malerskole, men han fortsatte sin karriere som tegner og grafiker. Han fandt tidligt inspiration i August Rodins akvareller og blev ligeledes påvirket af Thorvald Bindesbølls dekorative stil samt af Lorenz Frølichs streg. Desuden interesserede han sig for vikingeornamentik og middelalderlig billedkunst. H. udtrykte sig i en enkel streg, og det blev arbejdet med linien, der blev det essentielle i hans kunst. H.s motivvalg var alsidigt, dog foretrak han den nøgne kvindekrop, gengivet med et erotisk anstrøg. Desuden havde han en forkærlighed for naturmotiver: Dyr, fugle og landskaber, som han forstod at gengive med præcis streg. Hans enkle stil gjorde ham til en efterspurgt illustrator, og mange af hans motiver kunne i en længere årrække ses i de danske dagblade, specielt på Politikens og Berlingske Tidendes forsider. H. foretog flere rejser til Grønland, hvor adskilige af hans motiver stammer fra. I begyndelsen af 1930rne deltog han i Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition, og igennem en længere periode illustrerede han dennes artikler om Grønland. H. var en produktiv bogillustrator, og hans arbejder er først og fremmest kendt herigennem. H. udførte adskillige træsnit i samme enkle stil. Han arbejdede også her på at opnå størst grafisk virkning ved hjælp af sort-hvide kontraster. H. fortsatte som tegner og grafiker indtil sin død, men hans karriere nåede sit klimaks i mellemkrigsårene, hvor de vigtigste af hans arbejder blev til.

Education

I malerlære, Århus 1907; svend 1911; Århus Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (bl.a. Joakim Skovgaard) okt. 1910-forår 1919.

Travels

Nordgrønland 1917; Island 1926; Thule 1928; Paris 1931; Østgrønland 1932-33; Finland 1940; Grønland 1952.

Occupations

Scholarships

Købke 1923, 1925, 1928; Akad. 1927, 1930; Villiam H. Michaelsen 1934; guldmed., Paris 1937; samme, Los Angeles 1940; Zahrtmann 1950: Stat. Kunstfond 1966.

Exhibitions

Foren. Ung Kunst, Kleis, Kbh. 1911; KE 1915-16, 1919, 1921, 1924-25; Charl. Forår 1915-17, 1922, 1924-26, 1928-30, 1932; Grafisk Kunstnersamf. 1925, 1931; Charl. Eft. 1928; Da. målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Grønningen 1930-32, 1934-38, 1940-43, 1945-46, 1952-69 (mindeophængn.); Koloniudst., Rom m.fl. 1931; Interskand. utst. av grafisk konst, Sth. m.fl. 1931; verdensudst., Paris 1937; Scand. Am. Society's Exhib., Los Angeles 1940; tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Den officielle da. kunstudst, Oslo 1946; Da. Grafik, Fyns Stiftsmus. 1952; Arte nordica, Rom 1955: Expo. de sculptures et art graphique danois, Det da. Hus, Paris 1958; Da. illustratorer 1910-1960, Fr. berg Rådhus 1960; Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977. Separatudstillinger: Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1920; Anton Hansen, Kbh. 1920; Kunstbodens Udst.sal, Kbh. 1922; Kunstforen., Kbh. 1926; Den Permanente, Kbh. 1934; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1940, 1970; Kaligrafen, Kbh. 1941; Athenæum, Kbh. 1952, 1954-55, 1962, 1965; Bredahls Gård, Ringkøbing 1991.

Artworks

Malerier: Mal. fra Island og Grønland, bl.a. Isbjørnejagt (1928); Altertavle til kolonien Thule (1930, Kranak K.). Bogillustrationer og grafik: Gunlaug Ormstunges Saga, 1918; Vølvens Spaadom, 1925; Hans Hartvig Seedorff: Pigens møde med Pan, 1928; samme: Skoven, 1929; Knud Rasmussen: Festens gave, 1929; Jens August Schade: Jordens Ansigt, 1932; samme: Marsk Stig, 1934; Viggo F. Møller: I kraft af mig selv, 1935; Dyr og fugle, 1935; Kvindelinier, 1936 (forord af Sig. Schultz); Silhouetter, nogle dyremotiver, 1937; Vignetter, 1940; Vilh. Grønbech: Nord. myter og sagn, 1941; Thule 1928, 1941 (skitsebog); Børn, 1942 (forord af Johs. V. Jensen); Sig. Schultz: E.H., Cavalcade, 1942; Dyr og Fugle, 1942 (forord af Kai Flor); Erotika, 1942 (introd. af Poul Sørensen); Knud Hermansen: Palo fra Grønland, 1947; Mine første træsnit, 1948; Johs. Lindskov Hansen: Gensyn med Grønland, 1952; Kr. Bure (red.): Jylland, 1955; endv. adskillige træsnit, ca. 370 raderinger, 100 litografier, talrige bogomslag, bogbind, exlibris og smykker m.m.; repr. på Ringkjøbing Mus. og Kobberstiksaml.

Literature

Berl. Tid. 15.12.1923; 18.4.1925; 14.10.1928; 16.9.1929; 28.6.1930; E.H. i: Kunstbl., 1927, 101-13; Berl. Aften 4.6.1935; 27.10.1942 (Chr. Houmark); Sig. Schultz: E.H., Kvindelinier, 1936; Leo Tonti: E.H., 1937; Jørn Rubow: E.H., Tegninger, 1937; Sigurd Schultz: E.H. Cavalcade, 1942; Jacob E. Bang i: Samleren, dec. 1942; Inf. 30.10.1952; 17.4.1954; Kai Flor i: Bogvennen, 9, 1954; Aarhuus Stiftstid. 28.10.1962; Hans Bendix i: Grønningen, kat. 1969; Walter Schwartz: Da. bogillustratorer, 1973; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift, 1983; Jyll.p. 28.6.1991.

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.