Ernst Hansen

Biography

Ernst Hansen fulgte undervisning på Kunstakademiets billedhugger- og malerskole, men han fortsatte sin karriere som tegner og grafiker. Han fandt tidligt inspiration i August Rodins akvareller og blev ligeledes påvirket af Thorvald Bindesbølls dekorative stil samt af Lorenz Frølichs streg. Desuden interesserede han sig for vikingeornamentik og middelalderlig billedkunst. H. udtrykte sig i en enkel streg, og det blev arbejdet med linien, der blev det essentielle i hans kunst. H.s motivvalg var alsidigt, dog foretrak han den nøgne kvindekrop, gengivet med et erotisk anstrøg. Desuden havde han en forkærlighed for naturmotiver: Dyr, fugle og landskaber, som han forstod at gengive med præcis streg. Hans enkle stil gjorde ham til en efterspurgt illustrator, og mange af hans motiver kunne i en længere årrække ses i de danske dagblade, specielt på Politikens og Berlingske Tidendes forsider. H. foretog flere rejser til Grønland, hvor adskilige af hans motiver stammer fra. I begyndelsen af 1930rne deltog han i Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition, og igennem en længere periode illustrerede han dennes artikler om Grønland. H. var en produktiv bogillustrator, og hans arbejder er først og fremmest kendt herigennem. H. udførte adskillige træsnit i samme enkle stil. Han arbejdede også her på at opnå størst grafisk virkning ved hjælp af sort-hvide kontraster. H. fortsatte som tegner og grafiker indtil sin død, men hans karriere nåede sit klimaks i mellemkrigsårene, hvor de vigtigste af hans arbejder blev til.

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.