Hans Hansen

Biography

Hans Hansen, også kaldet Hans í Mikladali, tilhører den banebrydende generation af færøske billedkunstnere, født omkring 1920, der allerede i ungdommen var blevet inspireret af S. Joensen-Mikines' maleri. Mødet med Johannes Kjarvalls kunst under opholdet på Island under krigen virkede yderligere animerende. Efter endt uddannelse i København bosatte han sig i Tórshavn. H. var temamæssigt stærkt bundet til hjembygdens landskaber, huse og mennesker. Han studerede mosaikkens teknik under opholdet i Ravenna, og havde givetvis intentioner om at udføre monumentale udsmykninger. Men på grund af svigtende helbred og en tidlig død nåede han kun at udføre to større opgaver i disse teknikker. Dog foreligger der en række mindre værker udført al fresko og i mosaik. Freskomaleriet havde en særlig betydning for H., således bestræbte han sig i sine oliemalerier på at opnå freskomaleriets særegne fladevirkning og skære farveklang. Karakteristisk for landskaberne og portrætterne er den klare form, farvernes renhed og lysfylde og en personlig, lyrisk tone.

Author: Bárður Jákupsson (Bá.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.