Ole Peter Hansen Balling

Literature

C.J. Anker: Norske frivillige i de da. forsvarskrige fra 1848-50 og i 1864, Kristiania 1887, 9; Danske i Amerika, Minneapolis, I (1) 1908, 350f; P.S. Vig: Da. i kamp i og for Amerika fra ca. 1640 til 1865, Omaha, Nebraska 1917, 210; Pers.hist. Tidsskr. 10. rk. II, 1935, 216; Carl Roos i: Haderslev-Samf. Aarsskr., 1943, 8f; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treårskrigen, 1952; Maria Naylor (red.): The Nat. Acad. of Design Exhib. Record, 1861-1900, N.Y. 1973, 28; Rune Skovmand (red.): Jægerspris, 1974, 151; Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982; R. Lewis Wright: Artists in Virginia before 1900, Charlottesville 1983, 4f; Marion Nelson (red.): Norway in America, Decorah, Iowa 1989, 52, 53, 81.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.