Ole Peter Hansen Balling

Occupations

Fotografisk atelier i N.Y. 1859-61. Frivillig i Treårskrigen 1848-50, premierløjtnant; frivillig i den amerikanske borgerkrig for Nordstaterne 1861-63, oberstløjtnant; mexikansk konsul i Christiania fra 1890.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.