Ole Peter Hansen Balling

Artworks

Oberstløjtnant Hans Helgesen (udst. 1852, Jægerspris, litogr. af Tegner og Kittendorf, kopi ved A. Dorph på Fr.borg); En kavallerifægtning på Chausséen, der fører til Rendsborg, den 28.7.1850 (ca. 1852, for grev Moltke, Bregentved, udst. 1853); Kong Eriks drab på Slien (ca. 1852, til grev Frijs til Frijsenborg, udst. 1854); En lille angst, to piger læser et brev (1854, Jægerspris); Motiv fra Bregentved (tegn., 1854, Kobberstiksaml.); Portrait of John Brown (1859, Nat. Portrait Gal., Washington, D.C.); General U.S. Grant in the Trenches before Vicksburg (1865); Heroes of the Republic (1865, Nat. Mus. of American Hist., Washington, D.C., chromolitograferet); panoramaer med motiv fra John Bunyan: The Pilgrim's Progress (ca. 1867); altertavle til Our Savior's Norwegian Lutheran Church i Brooklyn (1872, nu i Vesterheim, the Norwegian-American Mus., Decorah, Iowa); portrætgalleri af norske militærfolk (fra 1874, Marinemus., Horten); tidl. i Johan Hansens saml. Litterære arbejder: Nogle erindringer af gamle Balling fra hans bedste tid i Amerika, Christiania 1901; Erindringer fra et langt liv, Christiania, 1905.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.