Peter Hansen

Literature

Pol. 21.4.1907; 3.5.1907 (Karl Madsen); 9.4.1909 (Nic. Lützhøft); 7.10.1928; 11.10.1928 (Johs. V. Jensen); 23.2.1930 (samme); 3.3.1938 (Karl Schou); 10.1.1978 (G. Zahle); 25.1.1978 (Helge Ernst); 18.6.1988 (Th. Borup Jensen); 15.7.1993 (P.M. Hornung); C.E. Jensen i: Arb. Almanak, 1910, 34-39; P.H. i: Tilskueren, 1913, 345-49 (erindr.); Fyns Tid. 7.9.1923 (H. Madsen); 7.10.1928 (samme); P. Uttenreitter i: Samleren, 1928, 177-84; Pol. Mag. 23.9.1928 (Jørgen Sandvad); Ekstrabl. 6.10.1928; Berl.Tid. 6.10.1928; 7.10.1928; 15.2.1930 (Th. Oppermann); 17.1.1978 (E. Nikolajsen); 13.7.1984 (P.M. Hornung); 9.8.1993; Soc.dem. 7.10.1928; Dag. Nyh. 7.19.1928; 19.2.1930 (Sig. Schultz); Arist Pander i: Samleren, 1930, 33-42; Johs. V. Jensen: Form og Sjæl, 1931; Leo Swane: Faaborg Mus., 1932; H. Madsen: Den fynske Malerkunst, 1935, 71-76; Albrecht Schmidt: I Liv og Kunst, 1937, 48; Karl Schou: P.H., 1938; Preben Wilmann i: Danmark, I, 1940, 369-75, 389; Fyns Venstrebl. 31.8.1941 (E. Zahle); Fritz Syberg: De unge Aar. Efterladte Erindringer, 1943; S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953; Fynske Årb., V, 1953-55, 174; Knud Hendriksen: Fra billedmagerens kaleidoskop, 1954, 209-11; Syrak Hansen: Kunst 2, 1955, 57-59; samme 7, 1955 187-91; J.F. Ekvall: Maleren P.H.s Vesterbro, 1963; Pierre Lübecker i: Samme, 1966, 10f; Sig. Schultz i: Samme, 1967, 17; Weekendavisen 13.1.1978 (B. Irve); 18.1.1991; Fyns Amts Avis 14.1.1978; Inf. 2.2.1978 (Mikael Wivel); H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; T. Ritzau, K. Ascani: Rom er et fortryllet bur, 1982, 120; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 36f; Grete Zahle: Maleren P.H., 1984 (2.udg. 1987); Naturen og kunsten, Faaborg Mus. 1986; Grete Zahle: Liv og Kunst, 1987, 250, 252; samme: Dagens lys. Johannes V. Jensen og de fynske kunstnere, 1988, 53-68; L. Gottlieb og H. Abildgaard i: Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Grete Zahle i: P.H. 1868-1928, 1993.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.