Ole Hempel

Weilbach information

Genealogy

Hempel, Ole Vingum, *1944, billedhugger. *4.3.1944 i Odense. Navneskift fra Vingum Johansen 1967. Forældre: Politiass. Erhardt Vingum J. og Emmy Hempel. ~1.8.1970 i Nørre Åby med stud.mag. Margit Berit Werbes, *20.4.1950 i Fr.cia, datter af sølvsmed Knud Erik W. og husass. Karen Marie Elisabeth Jensen.

Biography

Ole Hempels skulpturarbejder fremstår hyppigt som konfliktfyldte sammenstillinger af forskelligartede materialer, overflader og formskemaer. Et gennemgående træk er således spændingen mellem horisontale og vertikale retninger. Soklerne er ofte fuldstændig ophævet i eller står som en integreret del af det samlede udtryk, f.eks. i skulpturen Problematisk møde, hvor en organisk granitudløber synes at vokse ud fra en stramt og arkitektonisk udformet sokkel i rustrødt metal. Et tilbagevendende tema i H.s produktion er sammenstødet og forsoningen mellem kultur og natur.

Education

Autodidakt.

Travels

Ålandsøerne 1987; Frankrig 1989.

Occupations

Censor for Charl. Forår 1986-87; for Kunstnernes Sommerudst. 1989; fmd. for Fynske billedh. ved Hollufgård fra 1989; censor for Vestfyns Kunstforen. cens. udst. 1991; leder af Inst. for Unika, Kunsthåndværkersk., Kolding fra 1992.

Scholarships

Exhibitions

KP 1977-78; Kunstnernes Sommerudst. 1982-83; Charl. Forår 1983; Tendenser i fynsk skulptur, Hollufgård 1983; Pol 66 1984-90; Hollufgård 1984- 92; Skulpturbien. i Kgs. Have 1984, 1986, 1988; Charl. Eft. 1987; Munkebjerg Skulpturpark 1989-93; 4. Internat. skulpturudst., Stadtsbeelden Emmen, Holland 1990; September 1992-93; Nord. Skulpturudst., Hollufgaard 1993. Separatudstilling: Mødets mulighed, Gal. Nøglebæk, Odense 1991.

Artworks

Fossile fragmenter af en nutid (1985, Ishøj Komm., opst. foran Ishøjcentret); Herfra min verden når (1988, Odense Univ.); Problematisk møde (udst. 1991); Byen i byen (1991-92, Svendborg Rådhus); Aftryk af en fortid (1993, Tønder Komm.). Udsmykninger: Vandkunst i Årup Bank ved Erhvervscentret (1988); prædikestol, døbefont, dåbsfad og klokke til Lystrup K. (1989); Polygonal udvikling, Lystruphøj, Århus (1993); endv. adsk. værker opstillet rundt om i Danmark.

Literature

Author: Mikkel Bogh (M.Bo.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.