Ole Hempel

Biography

Ole Hempels skulpturarbejder fremstår hyppigt som konfliktfyldte sammenstillinger af forskelligartede materialer, overflader og formskemaer. Et gennemgående træk er således spændingen mellem horisontale og vertikale retninger. Soklerne er ofte fuldstændig ophævet i eller står som en integreret del af det samlede udtryk, f.eks. i skulpturen Problematisk møde, hvor en organisk granitudløber synes at vokse ud fra en stramt og arkitektonisk udformet sokkel i rustrødt metal. Et tilbagevendende tema i H.s produktion er sammenstødet og forsoningen mellem kultur og natur.

Author: Mikkel Bogh (M.Bo.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.