Ole Hempel

Occupations

Censor for Charl. Forår 1986-87; for Kunstnernes Sommerudst. 1989; fmd. for Fynske billedh. ved Hollufgård fra 1989; censor for Vestfyns Kunstforen. cens. udst. 1991; leder af Inst. for Unika, Kunsthåndværkersk., Kolding fra 1992.

Author: Mikkel Bogh (M.Bo.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.