Ole Hempel

Artworks

Fossile fragmenter af en nutid (1985, Ishøj Komm., opst. foran Ishøjcentret); Herfra min verden når (1988, Odense Univ.); Problematisk møde (udst. 1991); Byen i byen (1991-92, Svendborg Rådhus); Aftryk af en fortid (1993, Tønder Komm.). Udsmykninger: Vandkunst i Årup Bank ved Erhvervscentret (1988); prædikestol, døbefont, dåbsfad og klokke til Lystrup K. (1989); Polygonal udvikling, Lystruphøj, Århus (1993); endv. adsk. værker opstillet rundt om i Danmark.

Author: Mikkel Bogh (M.Bo.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.