Andreas Hallander

Biography

Andreas Hallander er en af de mest aktive bygmestre fra tiden omkring Københavns 2. brand 1795. Han optrådte selv som bygherre i stor stil og var i en årrække den tømrermester, der beskæftigede flest svende. Det var blandt dem, den første egentlige strejke udbrød 1794. H. var en af C.F. Harsdorffs mest talentfulde elever. Bredgade 38 er opført helt efter mesterens forskrifter, og da denne havde forløftet sig på et stort projekt i Amaliegade, var det H., der overtog grundene og opførte bygningerne, men efter egne tegninger. Et frugtbart samarbejde havde han med J.H. Rawert, der formentlig også har påvirket H. Helt uafhængig af påvirkning viser han sig i udformningen af det magtfulde hus på Højbro Plads 21, med de mange pilastre i stor orden. H. var typen på den klassisk skolede håndværksmester, der talentfuldt og selvstændigt forvaltede klassicismens idealer.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.