Adolf Hallman

Weilbach information

Genealogy

Hallman, Adolf Reinhold, 1893-1968, tegner. *1.3.1893 i Göteborg, ?3.1.1968 i Rom, begr. smst. (Protest. Kgrd.). Forældre: Arbejder Carl Fr. H. og Dorothea Bengtsson. ~11.5.1933 i Sth. med Edith Ludwig, *28.7.1905 i Ringsted, datter af dir. Johannes L. og Karen Marie Lauersen.

Biography

Adolf Hallman ville være maler, og det var for at opsøge Christian Krohgs malerskole, at han tog til Kristiania, hvor han blev inddraget i byens kunstverden. Han kom til at tegne for Exlex, og det var som tegner, at H. dernæst ville prøve sin lykke i det internationale kulturliv. Håbefuld forsøgte han sig i Paris, dog uden den store succes. Det var et tilfældigt møde med Politikens Niels Hasager, senere chefredaktør, på en café i Paris, som førte til, at H. blev knyttet til det nystartede søndagstillæg Politikens Magasin. Gennem dette arbejde fik han stor betydning for den danske aviskunst. Sammen med bl.a. Axel Nygaard og Valdemar Andersen var han med til at revolutionere avisens udformning ved at føre principper fra den moderne, franske tegner- og malerkunst ind i bladtegnerkunsten og avislayoutet. H. lå med sin forenklede tegning, rene farveflader og mangel på dybde i sine ofte eksotiske motiver tæt op ad den internationale Art Déco. Forbillederne var franske tegnere som Chas Laborde og Jules Pascin, men H. lod sig også inspirere af sine kolleger på Politiken, i særlig grad de yngre, Aage Sikker Hansen og Arne Ungermann. Sine kvaliteter fra dagbladene bragte H. med sig ind i sine bogillustrationer, ofte med et let og raffineret erotisk anstrøg.

Education

Valands Målarsk., Göteborg 1913-15; senere elev af Henrik Sørensen, Oslo.

Travels

Kristiania (Oslo) 1916-19; Sth. 1919-41; Paris, Kbh., Sth. 1941-46; N.Y. 1946-59; Rom fra 1959.

Occupations

Medarb. ved Tidens Tegn og Dagbl., Kristiania 1916-19; ved Exlex 1918-19; ved Le Rire og Le Dimanche, Paris fra 1920; ved Politikens Magasin 1922-62; ved en række am. blade bl.a. Life, Colliers, Harpers Magazine, The Reporter, New York Times Sunday 1946-59; ved Vi, Sth. fra 1958; desuden ved Sydsvenska Dagbl., Göteborgs Handels- och Sjøfartstidn., Svenska Dagbl. og Dag. Nyheter.

Scholarships

Bonniers Stip. 1939, 1942; Vi-prisen 1960.

Exhibitions

Tegneudst., Paris 1930; Da. Kunststævne, Fyens Forum 1936; endv. udst. i N.Y., Genève, Washington, Oslo, Sth., Malmö. Separatudstillinger: Kunstboden i Hyskenstr., Kbh. 1920, 1928; Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1922.

Artworks

Bogillustrationer: Ö.Richter-Frich: Boken om tobak, Sth. 1934; Bertil Malmberg: Åke och hans värld, Sth. 1935; J. Elfeldt: Poetisk bilderbok, Sth. 1937; Hj. Söderberg: Förvillelser, Sth. 1938; R. Holmstrøm: Tony och hennes vänner, Sth. 1940; H. Dhejne: Fågelröster, Sth. 1940; G. de Maupassant: Boule de Suif, 1941; Oscar Wilde: Canterville spøgelset, 1944; O. Lagercrantz: Dikter om kärleken, Sth. 1944; Th. Gauthier: Mademoiselle de Maupin, 1945; Voltaire: Candide, 1946; Ch. Baudelaire: Les fleurs du mal, 1946; P. Geraldy: Toi et moi, 1947; Dikter till kärleken, Sth. 1949; P. Geraldy: Mannen och kärleken, Sth. 1949; W.M. Thackerey: The History af Henry Esmond, 1949; E.B. Browning: Sonnets from the Portuguese and other Love Poems, 1954; O. Lagercrantz: Kärleksdikter från hela Världen, Sth. 1956; Berömda berättare om världstäder, Sth. 1956; Berömda franska berättare, Sth. 1957; Höga visan, Sth. 1960. Med egen tekst: På Boulevard Europa, 1929; Paris under 4 årstider, 1930; Express till och från Paris, Sth. 1932; Litteratur i Maria Galante, 1936; Köpenhamn, Sth. 1944; Otte farvelagte tegninger fra New York, 1949; New York, 1956; Världsstad, Sth. 1960; Mest om Paris. Ett Urval, Sth. 1969; har endv. skrevet erindr.: Tala i egen sak, Sth. 1965; repr. i Nat.mus., Sth. og Malmö Mus.

Literature

Kaj Borchsenius i: Samleren VI, 1928, 120-22; Knud Pontoppidan i: Samme, XIV, 1937, 6-7; Pol. 13.5.1924; 2.3.1928 (Mog. Lorentzen); 9.3.1928 (Andr. Vinding); 4.1.1968 (Hakon Stephensen); 17.12.1989 (Jens Kerte); B.T. 13.3.1928 (Chr. Houmark); 11.12.1930 (O.V. Borch); Pol. Mag. 14.2.1932 (Tom Kristensen); Ekstrabl. 16.1.1939 (interv.); Egon Mathiesen i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri VI, 1933, 40f; Esther Noach m. fl. (red.): Tegninger fra Politikens Magasin, 1934-62; F.W. Fischerstrøm: Bokens konstnærer, Sth. 1950; G. Svensson: Modern svensk bokkonst, Sth. 1953; Ivo Holmqvist i: Bokvännen, Sth. 1968, 2, 62f, 112 (bibliogr.); Inf. 4.1.1968 (O. Vinding); G. Svensson: Konstnären och Boken, Sth. 1972; H. Stephensen i: Bogvennen 1974-78, 33-46; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift, 1983; Ole Storm: Magasinet, 1984.

Author: Lasse Hultberg (L.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.