Grete Hammeleff

Education

Underv. af faderen; elev af Vilh. Bissen og Axel Hou; dimitt. fra Frkn. Sode og Meldahls sk.; Kunstakad. Kbh., marts 1901 i modelsk. forb.kl., modelsk. til foråret 1904, malersk. (V. Irminger) 1909-10; elev på Harald Giersings sk. ca. 1913-15.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.