Siegfred Hass

Literature

Gunnar Sandfeld: Søllerød som det var engang, I, 1972, 32f.; Søllerød i det lokalhist. arkiv, Gl. Holtegård 1982 (kat.); Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.