J.D. Herholdt

Artworks

Bibows Villa Taarnborg, Tårnborgv. 3, Fr.berg (1846-47, ombyg.); Herregården Erholm(1851-54); xylograf A. Kittendorffs villa ved Bianco Lunos Allé, Fr.berg (1852, nedr.); Univ.bibl., Fiolstræde, Kbh. (1857-61, 1. pr. 1855-56); herregården Selchausdal (1856); landsbyskoletyper for Min. for Kirke- og Undervisn.væsen (1856-57); egen villa, Ewaldsg. 9, Kbh. (1858); P.C. Skovgaards villa, Rosenvængets Hovedv. 27, Kbh. (1860); Studenterforen. ved Holmens Kanal (1861-1863, nedr.); Johanne Louise Heibergs villa, Rosenvængets Hovedv. 18, Kbh. (1862); Grøns Pakhus, Holmens Kanal 7, Kbh. (1862-63, omb.); Kbh. Hovedbanegård (1863-64 nedr.); villa, Havneg. 29, Kbh. (1866); Nationalbanken, Kbh. (1865-70 nedr.); Pakhuset Fønix, Slotsholmsg. 20, Kbh. (1868-69, nedr.); Skt. Pouls K., Korsør (1869-71); ark. udformn. af H.W. Bissens monument for de faldne i 1864 (Odense Ass. Kgrd.); kreditkassen i Bergen (1874); Vindinge K. ved Roskilde (1874-75); mus.- og gymnastikbygn. på Herlufsholm (tegn. 1875, opf. 1876-77); Duebrødre Hosp., Roskilde (tegn. 1878, opf. 1879-80); Odense Rådhus (1881-83, 1.pr. 1880, s.m. C. Lendorf); 1. del af Bikuben, Silkeg.-Pilestræde, Kbh. (tegn. 1881, opf. 1883-84); Botanisk Lab., Botanisk Have, Kbh. (tegn. 1881-83, opf. 1888-90); Polytekn. Læreanstalts opr. del (tegn. 1886, opf. 1887-90); lygter til Amalienborgs Slotspl. (1886); mosaikbrolægning smst. Restaureringer: Herlufsholms K. (1861-63); Vordingborg K. (1863); dekoration af kor og sakristi smst. (1876); skib smst. (1879); tårn og våbenhus smst. (1881); Skt. Knuds K. i Odense (tegn. 1864, udf. 1868-74); nedbrydn. og nyopf. af Herlufsholms sdr. og vestre klosterfløje (1868-69); restaur. og ombygn. af Gisselfeld (1869-74); forts. af Chr. Hansens rest. af Roskilde Domk., vestgavlen (1871-74); kirken i Nyk. F. (1873-74); Slagelse Hosp., nordfløjen ombyg. og forh. med 1 etage (1877); Skt. Peders K. smst. (tegn. 1877, udf. 1879-80); Klosterporten i Sorø (tegn. 1882 udf. 1883-94); forts. af Chr. Hansens restaur. af Sorø Klosterk. (fra 1883); talrige restaur.forslag for Min. for Kirke- og Undervisn. Opmålinger: Dele af Trondheim K. (sommeren 1842); Skt. Knuds K. i Odense (sommeren 1843); parti af Kronborgs Slotsgård (1850, Neuhausens Pr.); Helligåndsk. og andre k. i Visby (1851); tyske og italienske rejseopmålinger. Skriftlige arbejder: Helligaandsk. paa Gulland med Forklaring af N.L. Høyen, 1852 (Selsk. for nord. Kunst); Lommebog for Bygherrer og Bygmestre 1867 (2. udg. 1869, 3. udg. 1871); Veiledning i Bygningskunst, 1875 (2. udg. 1877); Levnedsbeskr. af de ved Kbh. Univ. 400-årsfest promoverede Doktorer, 1879, 125f (selvbiografi).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.