G.F. Hetsch

Artworks

Arkitektur og interiører: Interiør på Chr.borg (1815-ca.1835); gravkapel for Preben Bille-Brahe, Horne Kgrd. (1825); interiør i Dehns Palæ, Bredg. 54, Kbh. (ca.1817-25); Synagogen, Krystalg., Kbh. (1829-33); Skt. Ansgar K., Bredg., Kbh. (1840-41); Steensgård, Langeland (1836-37); restaur. af Svanninge K. (1836-38); Klintholm (1837); ombygn. af Broholm (1839-40); Basnæs (1842-46); von Essens villa, Helsingborg (1842-46); restaur. af Gjorslev, ny sydfløj (1843-47); Barfredshøj (1847- 48); Skt. Annæ Pl. 1-3, Kbh. (1847-50, restaur. 1988 efter H.s opr. intentioner); ombygn. af Holsteinborg (1848-50, senere ført tilbage til opr. skikkelse); forhøjelse af Peschiers gård, Holmens Kanal 12, Kbh. (1850); Industriudst.bygn på Chr.borg Ridebane (1852, forsv.); udv. af Polytekn. Læreanst. i Skt. Pedersstr., Kbh. (1855); endv. formentlig Egeløkke (1845-46). Gravmæler: Bl.a. for biskop Balle (1819, Ass. Kgrd.); grev Schmettau (1823, smst.); Abraham Kall (1823, smst.); D.G. Moldenhawer (1828, smst.); J.D. Herholdt (1842, smst.); H.J. Meldahl (1843, Fr.berg Kgrd.); C.F. Weyse (1847, Gråbr.Kgrd., Roskilde); grev Yoldi (1852, Ass. Kgrd.) Projekter: Konk.proj. for Marmorkirken, Fr.kirken (1833); et Thorvaldsenmus. på Marmorkirkens plads (1834, 1837, 1838, Nat.mus., Kbh.); villa for grev Rantzau- Breitenburg (1838); Thorvaldsens Mus. i kgl. vognremise ved Chr.borg (1839); Gerdrup (1840-41); planer for Gammelholms bebyg. (1843-44, 1853); bazar og gallerier ved Peder Madsens gang (1840rne); ligkapel ved Holmens K. (1846); Forfatn.monument ved Toldboden (1848); forlystelsesetablissement, butikker m.m. smst. (1847-48, 1853-54); bebyg. ved Toldboden 1853-54; 2 til Marmorkirken (kuppelkirke og basilika) (1855); lav butiksrække ved Helligåndsk. (1858, 1861); udst.bygn. på Gammelholm (1859, 1862). Kunstindustri og håndværk: Tegn. til møbler til Chr.borg; bronzekandelabre til Frue K.; talrige fortegn. til stole, vaser, kander m.m.; tegn. til servicer til Den kgl. Porcelainsfabrik; tegn. til metalarb. for J.B. Dalhoff og A. Michelsen. Skriftlige arbejder: Flere skriftlige arb., bl.a.: Begyndelsesgrunde af den geometriske Tegnelære, 1828; Veiledning til Perspektivens Anvendelse, 1839; Fortegninger for Haandværkere, 1839-42; Quartalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn 1845-52; Bemærkninger angaaende Kunst, Industri og Haandværk, 1863.

Author: Anne Lise Thygesen (A.L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.