Klaus Hilligsøe

Biography

Klaus Hilligsøes tidlige billeder var, i overensstemmelse med den ortodokse surrealisme, fyldt med dukkeagtige figurer i drømmelandskaber. Efterhånden forsvandt det genkendelige imidlertid fra hans lærreder for at give plads til udefinerbare, ofte organiske former, som svæver frit i rummet. Allerede på dette stadium arbejdede H. med en modulation af farverne, et hovedbegreb i gruppen Ny Abstraktions grundmanifest fra 1976, som han var medunderskriver af. Gennem modulationen arbejdedes der på at opnå et dynamisk billedrum, og H. forlod nu de organiske former for at koncentrere sig om geometriske figurer, der ved hjælp af farvemodulation skaber en bevægelse i kompositionen, som f.eks. i Hastighedsforsøg II. I de følgende år undersøgte han fortsat begreberne tid og rum, hvilket omkring 1980 førte ham til arbejdet med to- og tredimensionale værker. Siden 1985 har H. hovedsagelig udført rumudsmykninger.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.