Carl Holm

Artworks

Gårdinteriør fra Torvegade 73 (1904, Øregaard Mus.); Gård i Wildersgade 43 (1906, smst.); Voldmesterboligen, Chr.havns Vold (1906, smst.); Bøtø Mølle (1908); Kitzwalde (1909); Bøtø Skov (udst. De Tretten 1909); Bøtø Strand (udst. smst. 1909); Overgaden oven Vandet ved Børnehusbroen (1910, smst.); portræt af Dr. Max Henius, Chicago; model til mindetavle for Dr. Christian Fenger, Chicago (1916); desuden repr. med flere københavnermotiver på Øregaards Mus.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.