C. Hornung-Jensen

Weilbach information

Genealogy

Hornung-Jensen, Carlo Christoffer, 1882-1960, maler. *23.5.1882 i Kbh., ?17.1.1960 smst. Forældre: Handelskommis, senere klaverstemmer Lauritz Jensen og Constantia Hornung. ~24.12.1918 i Søllerød med Ellen Hermansen, *18.8.1889 i Rønne, ?13.9.1975 i Kbh., datter af postholder Johannes Mathias H. og Elisabeth Andrea Holm.

Biography

C. Hornung-Jensen blev gennem sit elevforhold til bl.a. Fritz Thaulow og Léon Bonnat fortrolig med friluftsstudiet og det naturalistiske maleris håndværk, og hans alsidige tekniske skoling blev ham til nytte over en bred vifte af motiver: Portrætter, genremotiver og landskaber, som er typiske for Dyrehavemalernes naturstudium og det ældre, akademiske Charlottenborg-maleris soliditet. Blandt disse hævder især billederne fra Dyrehaven og Peter Lieps Hus sig ved stemningsfuld opbygning og en sikker fordeling af lys og skygge.

Education

I malerlære 1896-1901, svendeprøve (sølvmed.) som malersv. 1902; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. april 1904, 3 semestre i alm. forb.kl. til forår 1906; Acad. Colarossi, Paris (Chr. Krohg og Fritz Thaulow) 1906; École nat. des beaux arts (Gabriel Ferrier og Léon Bonnat) 1906-07.

Travels

Paris 1906-07.

Occupations

Suppleant til Akad. Jury 1934-37; medl. af hovedbest. for Kunstnerforen. af 18. Nov., næstfmd. 1945, æresmedl. 1957, fmd. for sammes malersekt. og best.medl. af grund- og understøttelsesfond 1945; medl. af best. og censurkom. i Foren. Dyrehavens Malere, næstfmd. 1945; fmd. for Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; for Otto Baches Æreslegat 1955; medl. af Charl.borg Udst.kom. 1958-59.

Scholarships

Otto Bache 1930; Ørnborg 1945; National Kunst 1945.

Exhibitions

KE 1907; Charl. Forår 1909, 1913-14, 1920-21, 1923-25, 1927- 28, 1930-31, 1933-60; Dyrehavens Malere 1913-60; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1926, 1930, 1932-42, 1944; Charl. Eft. 1942, 1957; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Foren. for nat. Kunst 1960 (mindeophængn.); Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982. Separatudstilling: Kbh. 1918, 1944.

Artworks

Martssol, Dyrehaven (udst. 1913); Bedstemor ved sygesengen (udst. 1920); Vinduet ved forårstid (udst. 1938); Lystoftegård i Skovlunde (udst. 1943); Søllerød Kirke (udst. 1946). Udsmykninger: Dyrehavens Malere samlede ved Peter Lieps Hus (1916); endv. julemærkerne 1928 og 1931.

Literature

Chr. F. Beck i: Da. Kunst, nr. 87, 1949; nr. 89, 1949; nr. 93, 1951; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.